Хижа Руй

Хижа Руй

Съседни турстически обекти: - вр.Руй (първенец на планината, 1706 м) - 1.00ч. - х.Ерма - 4ч.( пеша по почвен път.) Изходни места: - с.Забел – 3.00 ч. - с. Туроковци – 3.00 ч. - с. Ломница - 2.40 ч. - гр. Трън – 4.15 ч.

Запитване